projekt nr 194

194. Stacja do ładowania pojazdów elektrycznych


Lokalizacja

Bezpośrednia bliskość Urzędu Gminy lub Centrum Kultury Łomianki.

Skrócony opis

Przeznaczenie jednego miejsca parkingowego w okolicy Urzędu Gminy lub Centrum Kultury Łomianki dla samochodów elektrycznych oraz montaż stacji ładowania.

Opis projektu

Należy wyznaczyć i oznakować jedno miejsce parkingowe, którego przeznaczeniem będzie ładowanie pojazdów elektrycznych. Na miejscu parkingowym należy zamontować stację ładowania pojazdów elektrycznych umożliwiającą pobór opłat.

Uzasadnienie

Należy podkreślić zainteresowanie Gminy wspieraniem elektromobilności i ekologii.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Stacja ładowania15 000 zł
2Prace związane z przyłączem elektrycznym5 000 zł
3Oznaczenie miejsca ładowania pojazdów elektrycznych3 500 zł
Łącznie: 23 500 zł