projekt nr 202

202. Bezpieczeństwo Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca - Zakup lancy do skuteczniejszego i bezpieczniejszego gaszenia pożarów sadz w kominach.


Lokalizacja

Obszarem realizacja zadania jest obszar działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach. Jest to przede wszystkim obszar Miasta i Gminy Łomianki. W ramach przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego może to też być również teren powiatu warszawskiego zachodniego oraz województwa mazowieckiego.

Skrócony opis

Celem projektu jest wyposażenie OSP w Łomiankach w nowoczesną wysokociśnieniową lancę do gaszenia pożarów w przewodach kominowych która znacząco przyczyni się do poprawy  bezpieczeństwa strażaków, skróci czas interwencji oraz maksymalnie obniży straty materialne na miejscu działań. Sam proces gaszenia rozżarzonych sadz stanie się mniej inwazyjny i stresujący dla właścicieli.  

Opis projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach jest jedną z najczęściej wyjeżdżających jednostek  na terenie Województwa Mazowieckiego. Rocznie interweniujemy nawet kilkaset razy (2018r. - 237; 2017r. - 314). Ze względu na charakterystyczne położenie Miasta i Gminy Łomianki pomiędzy Wisłą oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym i Drogą Krajową nr 7 przebiegająca przez Jej środek, musimy być gotowi prowadzić działania ratownicze w każdych warunkach. Zwarta zabudowa mieszkalna w Łomiankach powoduje częste interwencje w Państwa domach i mieszkaniach, przy różnego rodzaju pożarach czy zagrożeniach. Jednym z nich są pożary w przewodach kominowych. Do zdarzeń w rejonie Osiedla Pawłowo w pierwszej kolejności dysponowane są właśnie zastępy z naszej jednostki. W tym roku wielokrotnie interweniowaliśmy w rejonach ulic Fabrycznej, Spokojnej, Kiepury, Baczyńskiego czy Jeziornej.
Zakup lancy do gaszenia pożarów w przewodach kominowych znacząco przełoży się na bezpieczeństwo i komfort pracujących strażaków. Możliwość jej użycia bez konieczności wchodzenia na dach który w warunkach zimowych jest przeważnie oblodzony jest dla nas szczególnie istotny, wszak "Bezpieczeństwo Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca". Bardzo niska oraz wydajna mgła wodna skutecznie i bezpiecznie gasi rozżarzone sadze nie zwiększając przy tym ciśnienia które często powoduje rozszczelnienie kominów. Użycie mgły wodnej powoduje dużą skuteczność gaśniczą i szybkie odebranie ciepła co wpłynie nie tylko znaczące skrócenie naszej interwencji ale przede wszystkim ograniczy straty materialne właścicieli budynków. Wnioskowana lanca jest nowością na polskim rynku.

Uzasadnienie

Celem projektu jest unowocześnienie technik eliminowania groźnych dla mieszkańców pożarów sadz w w kominach w budynkach mieszkalnych poprzez zakupienie wysokociśnieniowej lancy kominowej. Dzięki jej zastosowaniu znacząco podniesie się bezpieczeństwo strażaków. Zostaną zminimalizowane również straty po-pożarowe dla mieszkańców. Interwencje przy tego typu pożarach znacznie się skrócą i staną się mniej inwazyjne i stresujące dla mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Lanca Kominowa wygięta z wężem (2m), zaworem oraz kompletem szybkozłączy2 117 zł

Załączniki