projekt nr 205

205. Uzupełnienie Alei Chopina w zieleń - koncepcja i projekt


Lokalizacja

Aleja Chopina

Skrócony opis

Zielona Aleja Chopina

Opis projektu

Koncepcja ma na celu aktualizację projektu już zrealizowanego w al. Chopina i uzupełnienie brakujących nasadzeń roślin, których projekt nie przewidywał lub które uschły /zostały zdewastowane.

Uzasadnienie

Celem tego projektu jest uzyskanie zielonej, kwitnącej ulicy w Łomiankach Chopina, co poprawi jej wygląd i umili spacery mieszkańcom. Jedną z podstawowych funkcji zieleni miejskiej jest produkcja tlenu i usuwanie dwutlenku węgla z otoczenia.Tworzenie zieleni miejskiej spełnia również funkcje estetyczną, oddziałuje na człowieka poprzez możliwość kontaktu z naturą, wyciszenia się, znalezienia wytchnienia i odpoczynku z dala od zgiełku miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opracowanie projektu nasadzeń zieleni10 000 zł