projekt nr 207

207. Bezpieczeństwo Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca - wyposażenie OSP Łomianki w ubrania chroniące przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi


Lokalizacja

Obszarem realizacja zadania jest obszar działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach. Jest to przede wszystkim obszar Miasta i Gminy Łomianki. W ramach przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego może to też być również teren powiatu warszawskiego zachodniego oraz województwa mazowieckiego.

Skrócony opis

Celem projektu jest zakup kurtek zapewniających komfort termiczny strażaków w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych okrytych wiosenną lub  jesienną aurą, takich jak powódź,  podtopienia i inne długotrwałe działania. Zakup 18 szt. kurtek przeciwdeszczowych poprawi warunki pracy w takich sytuacjach.

Opis projektu

Straż Pożarna podejmuje różne interwencje przy każdej pogodzie. Gdy w 2010 roku woda podchodziła pod wały przeciwpowodziowe w Łomiankach strażacy pracowali w komfortowych letnich warunkach. Nasi koledzy z południa nie mieli tyle szczęścia i pracowali często w rzęsistym deszczu. Gdy zadamy sobie pytanie czy jesteśmy przygotowani na prowadzenie działań tego typu w takich warunkach, odpowiedź brzmi - Nie.  Celem projektu jest zakup kurtek zapewniających komfort termiczny strażaków w trakcie prowadzenia działań przeciwpowodziowych, wodnych i poszukiwawczych w warunkach niekorzystnej deszczowej pogody. Działania ratownicze prowadzone przy deszczu i silnym wietrze, szczególnie jeśli są długotrwałe tak jak podczas powodzi, podtopień i innych długotrwałych zdarzeń, stanowią duże obciążenie psychofizyczne dla strażaków niosących pomoc. Zakup 18 szt, kurtek przeciwdeszczowych stworzy warunki do pracy w takich sytuacjach.

Takie ubrania to nie tylko komfort w trakcie działań. To również ochrona w trakcie ćwiczeń które są podstawą skutecznego ratowania. W trakcie wspomnianego okresu jest też ogrom prac gospodarczych związanych z odpowiednim utrzymaniem sprzętu ratowniczego. Komfort w trakcie konserwacji sprzętu zwiększa efektywność i sumienność jego przygotowania a co za tym idzie - zapewnia jego niezawodność i pozwala szybciej i skuteczniej ratować ludzi.

Wyposażenie strażaków we wnioskowane kurtki zapewni nie tylko skuteczną ochronę przed deszczem ale również przed pozostałymi niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi takimi jak na przykład silny i porywisty wiatr.

Uzasadnienie

Wyposażenie strażaków OSP w Łomiankach w odzież wiatro- i wodo- ochronną pozwoli na podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych w trudnych warunkach pogodowych z zachowaniem odpowiedniego komfortu i ergonomii pracy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Sztormiak - 6 szt.2 400 zł
2Kurtka przeciwdeszczowa typu Softshell - 12 szt,2 670,48 zł
Łącznie: 5 070,48 zł