projekt nr 209

209. Kolorowa Trylogia


Lokalizacja

Wybrane trawniki na terenie osiedla Trylogia.

Skrócony opis

Projekt ma na celu zróżnicowanie i poprawę ekosystemu na terenie Osiedla Trylogia. Łąka kwietna to baza pokarmowa dla zapylaczy (pszczół i innych owadów). Jak podają eksperci 1/3 pożywienia, które spożywamy zależy właśnie od pszczół, gdyż jest efektem zapylania. Poza tym łąki kwietne lepiej niż trawniki gromadzą wodę deszczową, tworzą mikroklimat, zapobiegają nagrzewaniu się gleby.

Opis projektu

Zakup mieszanki roślin wieloletnich i zasianie na terenach przyulicznych osiedla Trylogia, na których obecnie występują trawniki bądź nieużytki.

Uzasadnienie

Celem projektu jest zagospodarowanie przyulicznych trawników osiedlowych poprzez zasianie mieszanki roślin wieloletnich w wyniku czego powstaną tzw. łąki kwietne. Oprócz zwiększenia walorów przyrodniczych i wizualnych osiedla zastosowanie łąk kwietnych będzie miało pozytywny wpływ na występujący na tym terenie ekosystem, a w szczególności przyczyni się do poprawy życia pszczół i innych owadów zapylających.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup mieszanki nasion1 500 zł
2Zasianie (stawka godzinowa 14,70) x 40 godz. 588 zł
Łącznie: 2 088 zł