projekt nr 211

211. 2 Progi zwalniające wyspowe 2 częściowe na ulicach Zachodniej i Sierakowskiej


Lokalizacja

ul. Zachodnia i ul. Sierakowska

Skrócony opis

Umieszczenie wyspowych progów zwalniających na ulicach Dąbrowy Zachodniej ul. Zachodniej (1 próg na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Sierakowskiej)) i ul. Sierakowskiej (1 próg  na odcinku od
ul. Zachodniej do ul. Zawilca).

Opis projektu

Umieszczenie 2 wyspowych progów zwalniających na ulicach Dąbrowy Zachodniej ul. Zachodniej  i ul. Sierakowskiej, w celu wymuszenia spowolnienia prędkości aut osobowych, jednocześnie umożliwiających przejazd autobusów komunikacji miejskiej. Próg zwalniający złożony jest z dwóch części, po jednej na każdym pasie ruchu.

Uzasadnienie

Próg wyspowy umożliwia utworzenie w obrębie pasa ruchu systemu wymuszającego spowolnienie pojazdów osobowych jednocześnie nie utrudniając jazdy pojazdom komunikacji miejskiej. W związku z coraz większym ruchem na tych ulicach (szczególnie w miesiącach letnich), który zaczyna się już w piątki wczesnym popołudniem (w kierunku Gdańska) a kończy w niedzielę późnym wieczorem (w kierunku Warszawy) oraz przekraczaniem notorycznie prędkości, takie progi wymusiłyby na kierowcach wolniejszą jazdę. Życie mieszkańców Dąbrowy Zachodniej byłoby bezpieczniejsze (łatwiejsze przejście na drugą stronę jezdni) i spokojniejsze (mniejszy hałas).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zestaw 2 szt. x 2 szt.18 000 zł
2wykonanie projektu niezbędnego do realizacji7 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

Załączniki