projekt nr 213

213. Twórcza i aktywna rodzina


Lokalizacja

Łomianki Centralne

Skrócony opis

Cykl integrujących społeczność warsztatów i zajęć  zawierający m.in warsztaty kreatywnej twórczości (np. DIY, szycie, zajęcia kulinarne zajęcia), warsztaty wychowawcze i dotyczące rozwoju relacji rodzinnych, warsztaty z fizjoterapeutą a także muzyczno - ruchowe zajęcia dla rodziców z maluchami i mam szczególnie tych przebywających na urlopie macierzyńskim.

Opis projektu

W ramach realizacji zadania odbędzie się cykl integrujących społeczność warsztatów i zajęć  zawierający m.in warsztaty kreatywnej twórczości (np. DIY, szycie, zajęcia kulinarne zajęcia), warsztaty wychowawcze i dotyczące rozwoju relacji rodzinnych, warsztaty z fizjoterapeutą a także muzyczno - ruchowe zajęcia dla rodziców z maluchami i mam szczególnie tych przebywających na urlopie macierzyńskim.
Miejscem realizacji zadania będą Łomianki, planujemy współpracę z Centrum Kultury, bierzemy pod uwagę także zajęcia w plenerze oraz w siedzibie Fundacji Klubu Mam lub domach/ ogródkach uczestników. Zadanie zrealizujemy także we współpracy z lokalnymi specjalistami i instruktorami.

Uzasadnienie

Programy zajęć i warsztatów mają na celu aktywne integrowanie się rodzin, a szczególnie mam oraz dzieci a także rozwój różnorodnych umiejętności twórczych, wychowawczych, kulinarnych i innych. Działania tego typu, realizowane przez naszą fundację w latach ubiegłych pokazały, że odpowiadamy na autentyczne potrzeby kobiet, a szczególnie mam przebywających na urlopach macierzyńskich. Każda z propozycji jest odpowiedzą na zapotrzebowanie mam zgłaszane nam poprzez naszą grupę mailingową oraz podczas spotkań i zajęć.
Zakładane rezultaty realizacji projektu w załączniku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Warsztaty i zajęcia ( łącznie przeprowadzenie ponad 120 godzin różnych zajęć i warsztatów) - wynagrodzenie dla prowadzących23 500 zł
2Obsługa dokumantacji projektu - koszty usługi biura księgowego 1 - 12.20201 500 zł
Łącznie: 25 000 zł