projekt nr 242

242. Poidełko na boisku ICDS oraz poidełko przy lesie młocińskim


Lokalizacja

Łomianki Górne - boisko ICDS - 12 500 zł Buraków - przy lesie młocińskim - 12 500 zł

Skrócony opis

Zakup i montaż dwóch poidełek

Opis projektu

Montaż dwóch poidełek w podanych wyżej lokalizacjach. Zakup 2 szt. poidełek miejskich.

Szacunkowy koszt realizacji 25 000 zł
Poszczególne elementy kosztów
Lp. Część składowa Łączny koszt
1 zakup poidełek 5 000 zł
2 montaż poidełek 20 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

Uzasadnienie

Poidełko może posłużyć sportowcom korzystającym z boiska oraz lasu młocińskiego (biegacze, rowerzyści, spacerowicze), są to miejsca, gdzie brakuje dostępu do wody pitnej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1udział osiedla Buraków w projekcie "Poidełko na boisku ICDS oraz poidełko przy lesie młocińskim"12 500 zł