projekt nr 206

206. Montaż tablicy ogłoszeniowej.


Lokalizacja

Skrzyżowanie ul. Warszawskiej i ul. Majowej.

Skrócony opis

Instalacja tablicy ogłoszeń na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Majowej.
Łatwiejszy dostęp mieszkańców do informacji z życia gminy i osiedla.
Poprawa estetyki.
Walka z wykluczeniem informacyjnym.

Opis projektu

Tablica miałaby zostać umieszczona na terenie zielonym pomiędzy chodnikami na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Majowej. Konieczny byłby zakup odpowiedniej tablicy oraz jej montaż - wkopanie oraz ustabilizowanie.
Lokalizacja tablicy wydaje się być optymalna:
1. Byłaby umiejscowiona w połowie pomiędzy skrajnymi punktami osiedla.
2. Byłaby położona na niewielkim terenie zielonym, przez co nie utrudniałaby ruchu po chodniku.
Dzięki temu możliwe będzie informowanie mieszkańców o wydarzeniach odbywających się na terenie gminy i osiedla. Może skutkować większą aktywizacją i integracją mieszkańców, zwłaszcza osób starszych. Poprawi estetykę okolicy poprzez wyeliminowanie ogłoszeń wieszanych na okolicznych drzewach i ogrodzeniach.

Uzasadnienie

Duża liczba mieszkańców os. Łomianki Majowe to osoby starsze, które nie korzystają z Internetu, w tym portali społecznościowych. W związku z czym mogą być wykluczone z udziału w życiu miasta i gminy, ponieważ spora część wydarzeń jest promowana przede wszystkim drogą elektroniczną. Oprócz tego w najbliższej okolicy nie ma żadnej tablicy ogłoszeń, a przez to informacje np. o zebraniach rady Osiedla są umieszczane na drzewach, co sprawia, że mogą zostać łatwo zerwane, zniszczone w wyniku opadów deszczu czy śniegu. A dodatkowo taki sposób umieszczania ogłoszeń jest nieestetyczny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Tablica ogłoszeniowa1 500 zł